Skip to main content

BKCP Loyalty Spaarrekening

Spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie
Wat is een spaarrekening?

Een spaarrekening is een rekening waarop u makkelijk geld kan plaatsen en afhalen. Dankzij een spaarrekening bouwt u een kapitaal op voor korte of lange termijn. Als klant krijgt u hiervoor van de bank een vergoeding in de vorm van rente. Deze rentevergoeding bestaat uit twee elementen: een basisrente en een getrouwheidspremie.

Waarom kiezen voor de BKCP Loyalty Spaarrekening?

De BKCP Loyalty Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening waarbij u geen roerende voorheffing moet betalen voor de ontvangen rente. U geniet van een hoge getrouwheidspremie voor sommen die u voor minstens een jaar blokkeert.

 1. Getrouwheidspremie van 0,35%*
 2. Basisrentevoet van 0,05%*
 3. Geld steeds opneembaar
 4. Geen openings-, beheers of afsluitkosten

Raadpleeg de gedetailleerde technische fiche vóór opening van de rekening.

* 0,05% jaarlijkse basisrente en een getrouwheidspremie van 0,20% voor jaarlijkse voor bedragen boven 10.000 €. Dit aanbod is geldig voor natuurlijke personen. Voorwaarden gelden vanaf 2/02/2016 onder voorwaarden en onder voorbehoud van wetswijzigingen.  Lees de documentatie alvorens in te schrijven. Wijzigingen in de basisrente en/of de getrouwheidspremie zullen aan de rekeninghouder gecommuniceerd worden via de rekeninguittreksels. Contractuele voorwaarden hier beschikbaar. Informatie onder voorbehoud.

BKCP Bank nv - Waterloolaan 16 - 1000 Brussel, RPR Brussel - BTW BE402 197 731, tel. : 078 155 144

Kenmerken Loyalty Spaarrekening

Rekeningvergoeding op jaarbasis

Basisrentevoet

 • Bedragen lager dan € 10.000: 0,05%
 • Bedragen hoger dan € 10.000 tot € 150.000: 0,05%
 • Bedragen hoger € 150.000: 0,05%

Getrouwheidspremie

 • Bedragen lager dan € 10.000: 0,20%
 • Bedragen hoger dan € 10.000 tot € 150.000: 0,35%
 • Bedragen hoger € 150.000: 0,10%

Kosten

 • Geen kosten voor het openen, beheren en afsluiten van de rekening
 • Gratis toegang tot BKCP Online
 • Gratis maandelijks rekeninguittreksel via BKCP Online

Bedrag en looptijd

 • Maximumbedrag: € 1.000.000

 • Looptijd: onbepaald

Fiscaliteit

 • Interesten tot € 1.880 : vrijstelling van roerende voorheffing
 • Boven dit bedrag: voorheffing van 15 %
Interesse... ?

Vraag meer inlichtingen in onze kantoren of bel BKCP Client Center op 078/155.144 voor meer informatie!